burua

OSAKIDETZAREN ZUZENDARITZAK EGINDAKO ZENTSURA DIGITAL ETA POLITIKOA

Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak Koordinakundetik Aste Santuko etengabeko arreta-guneetako zerbitzuen murrizketa zorrotza salatu dugu. Horren ostean, ez dakigu salaketaren ondorioa izan den, Osakidetzako zuzendaritzak gure web orria digitalki zentsuratu du. Ekintza hori onartezintzat jotzen dugu.

Atseden egun hauek aprobetxatuz, Osakidetzako informatika zerbitzuak gure web orria gune maltzurren zerrenda batean sartu du. Horrela, Osakidetzako langileek ezin eta ezin izango dute gure orria Osakidetzako ordenagailuetatik bisitatu. Zentsura digitaleko ekintza bat da, klik bakarrean.

Informatikari batek badaki gure orriak ez duela inolako arriskurik eta ez dagoela inolako justifikazio teknikorik neurri hori hartzeko. Gure orrialdea gune maltzurren zerrendan sartzeak helburu bakarra du: herritarren plataformen erreklamazioak ikustea eragoztea eta Osasun Sistema Publikoa demokratizatzeko langileek eta herritarrek elkarrekin lan egitea saihestea.

Jokabide horrek tresna publikoen erabilera desegokia dakar, eta herritarrak isilaraztea du helburu. Erabat antidemokratikoa da eta ez zen gertatu behar.

Eusko Jaurlaritzak zentsura digitala egin duen arren, herritarrek eta Osakidetzako langileek gure orrian (http://opaherriplataformak.eus/) elkargune bat dutela jakin dezatela nahi dugu eta Osasun Publikoa egunero aurrera ateratzen duten pertsonek egindako lana eskertzeko eta aitortzeko helburu duela gure web orriak.

Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak koordinakundetik datorren apirilaren 22an hiru hiriburuetan antolatutako manifestazioetan parte hartzeko eskatzen dizuegu. Osasun publikoa defendatu nahi dugu, eta parte hartzeko eredu berri bat aldarrikatzen dugu. Arreta duindu eta hobetuko duen eredu berri bat eta, aldi berean, zerbitzua ematen duten langileentzat baldintza duinak ahalbidetuko dituena.

EAE, 2023/04/14

OSASUN PUBLIKOAREN ALDEKO HERRI PLATAFORMAK

http://opaherriplataformak.eus/

LA CENSURA DIGITAL Y POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN DE OSAKIDETZA

Desde la coordinadora Osasun Publikoaren Aldeko Herri plataformak hemos denunciado la drástica reducción de servicios de los Puntos de atención continuada esta Semana Santa. Posteriormente, no sabemos si como consecuencia, la dirección de Osakidetza ha censurado digitalmente nuestra página web. Acto que consideramos inaceptable.

En estos días de descanso, el servicio de informática de Osakidetza ha incluido nuestra página web en una lista de sitios maliciosos. De esta manera, han impedido que los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza puedan visitar nuestra página desde los ordenadores de Osakidetza. Es un acto de censura digital en un solo click.

Cualquier experto en informática sabe que nuestra página no presenta ningún riesgo y que no hay justificación técnica alguna para tomar esta medida. La inclusión de nuestra página en la lista de sitios maliciosos solo tiene como objetivo dificultar la visibilidad de las reclamaciones de las plataformas ciudadanas y evitar que la plantilla y la ciudadanía trabajen juntas para buscar una democratización del Sistema Sanitario Público.

Este comportamiento supone un uso indebido de las herramientas públicas y busca acallar a la ciudadanía. Es absolutamente antidemocrático y no debería haber ocurrido.

A pesar de la censura digital perpetrada por el gobierno vasco, queremos que la ciudadanía y la plantilla de Osakidetza sepan que tienen en nuestra página (http://opaherriplataformak.eus/) un punto de encuentro y un reconocimiento de la labor desarrollada por las personas que sacan adelante la sanidad pública.

Desde la coordinadora Osasun Publikoaren Aldeko Herri plataformak os pedimos tomar parte en las manifestaciones organizadas en las tres capitales el próximo día 22 de abril. Queremos defender la sanidad pública y reivindicar un nuevo modelo participativo que dignifique y mejore la asistencia, y que al mismo tiempo permita unas condiciones dignas para los y las trabajadoras que la prestan.

CAV, 14/04/2023

OSASUN PUBLIKOAREN ALDEKO HERRI PLATAFORMAK

http://opaherriplataformak.eus/