burua

Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak

OSASUNGINTZA PUBLIKOA INDARTU

OSAKIDETZA SUNTSITZEAREN AURKA

Kalitatezko osasun publikoa, duina eta unibertsala izateko eskubidea oinarrizko eskubidea da. Pertsona guztiok bermatuta izan beharko genuke eskubide hori. Hala ere, azken urteotan, eskubide hori nabarmen urratu da Euskal Autonomia Erkidegoan, Osakidetzak ematen duen arretaren narriadura larriaren ondorioz, batez ere Lehen Mailako Arretan.

OPA Herri Plataformak koordinakundean bildutako herri plataformek, hainbat erakunde sozial eta sindikalekin batera, dei egiten diete herritarrei apirilaren 22an, larunbata, Bilbon, Donostian eta Gasteizen Osasungintza Publikoaren alde egingo diren manifestazioetan parte har dezaten. Aukera bat da guztiok bat egiteko eta Eusko Jaurlaritzari, EAJri eta PSEri exijitzeko murrizketen politika geldiaraz dezatela eta 180 graduko bira eman dezatela Osasungintza Publiko duin eta kalitatezko baterantz.

Garrantzitsua da gogoratzea kalitatezko osasun publikorako eskubidea ez zitzaigula musu-truk eman, baizik eta aurreko belaunaldiek egindako borroka sozial luzeei esker konkistatu zela. Orain gure ardura da oinarrizko eskubide hori babestea eta defendatzea.

Osakidetza gaur egun dagoen egoera arduradun politikoek egindako plangintza eta kudeaketa luze eta negargarriaren emaitza da. Osasun publikoaren murrizketa-politikaren ondorioz, anbulatorioak itxi eta arreta-ordutegiak estutu dira, telefonoaren zain egon behar izan gara etengabe hitzordua hartzeko, arreta presentziala lortzeko gero eta zailtasun handiagoak daude, espezialista bat eskuratzeko itxaron-zerrendak izugarri igo dira, ebakuntza kirurgikoa egiteko epeak handitu dira, Lehen Mailako Arretako osasun-langileak etengabe ordezkatu dira, gure hizkuntza-eskubideak behin eta berriz urratu dira, besteak beste.

Beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzak eta bere arduradun politikoek gure eskaerak entzutea eta konturatzea beren politikak eragin negatiboa duela herritarren bizitzan. Herritarren erakundeek eta sindikatuek hainbat ekimen egin dituzte egoera hori salatzeko eta osasun-politika aldatzea eskatzeko. Politika horrek egunero eta larriki eragiten die herritarrei oro har, eta, bereziki, sektore ahulenei.

Zoritxarrez, Eusko Jaurlaritzaren erantzuna etsigarria izan da. Beren erantzukizuna onartu beharrean, dauden arazoak gutxitu dituzte, eta beste batzuei egotzi dizkiete "Osakidetzan aurre egin behar diegun zailtasunak", Urkullu lehendakariak duela aste gutxi adierazi zuen bezala. Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzaren erantzuna izan da Ertzaintzaren bidez Osakidetzako garbiketa-azpikontratetako emakumezko langileen bidezko protesta bat zapaltzea, haien hitzarmena eskatzen zutenean. Horrek enpatia falta eta herritarren beharretatik aldentzea islatzen du.

Egoera horren aurrean, Osasun Publikoaren defentsa aktiboa egiten duten herritarren plataformak mobilizatzera behartuta gaude, beste behin ere, Osakidetzaren politikan aldaketa sakona eskatzeko, osasun publikoa, duina eta kalitatezkoa bermatzeko.

Era berean, uste dugu Gotzone Sagardui Osasun sailburuaren dimisioa edo kargu-uztea, bere kudeaketa negargarria eta Osakidetzaren etengabeko gainbehera direla eta, ez dela nahikoa. Beharrezkoa da sistema aldatzea, herritarrek parte har dezaten eta parte-hartzea ezinbesteko faktore bihur dadin Osakidetzaren kudeaketan.

Mila esker guztioi, apirilaren 22an Bilbon, Donostian eta Gasteizen kaleak bete izandagatik.

Borrokan jarraituko gara!!

FORTALECER LA SANIDAD PÚBLICA

CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE OSAKIDETZA

El derecho a una atención sanitaria pública, digna y universal de calidad es un derecho fundamental. Todas las personas deberían tener garantizado este derecho. Sin embargo, en los últimos años este derecho ha sido vulnerado de manera significativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, especialmente en la Atención Primaria, debido al grave deterioro de Osakidetza.

Las plataformas ciudadanas agrupadas en la coordinadora OPA Herri Plataformak, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, convocan a la ciudadanía a participar en las manifestaciones a favor de la Sanidad Pública el próximo 22 de abril se celebrarán en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Esta es una oportunidad para que todas nos unamos y exijamos al Gobierno Vasco, al PNV y al PSE que paralicen la política de recortes y den un giro de 180 grados hacia una Sanidad Pública digna y de calidad.

Es importante recordar que este derecho a una atención sanitaria pública de calidad no nos fue concedido de manera gratuita, sino que fue conquistado gracias a largas luchas sociales de generaciones anteriores. Ahora es nuestra responsabilidad proteger y defender este derecho fundamental.

La situación actual de Osakidetza es el resultado de una planificación y gestión política irresponsable y negativa por parte de sus responsables políticos. La política de recortes en la sanidad pública ha llevado a cierres de ambulatorios y reducciones en los horarios de atención, interminables esperas al teléfono para concertar una cita, crecientes dificultades para conseguir una atención presencial, aumento galopante de las listas de espera para acceder a un/a especialista, y de los plazos para someterse a una intervención quirúrgica, continuas sustituciones del personal sanitario de Atención Primaria, reiteradas conculcaciones de nuestros derechos lingüísticos, entre otros problemas.

Es necesario que el Gobierno Vasco y sus responsables políticos escuchen nuestras demandas y se den cuenta de que su política está afectando negativamente a la vida de la ciudadanía. Desde las organizaciones ciudadanas y sindicales, se han llevado a cabo múltiples iniciativas para denunciar esta situación y reclamar un cambio en la política sanitaria que afecta diaria y gravemente a la ciudadanía en general, y más en particular, a los sectores más vulnerables.

Lamentablemente, la respuesta por parte del Gobierno Vasco ha sido decepcionante. En lugar de asumir su responsabilidad, ha minimizado los problemas existentes y ha atribuido a otros las "dificultades a las que tenemos que hacer frente en Osakidetza", tal como declaraba el lehendakari Urkullu hace pocas semanas. Recientemente la actitud del Gobierno Vasco ha sido reprimir mediante la Ertzaintza una protesta legítima de las trabajadoras de las subcontratas de la limpieza de Osakidetza, que reclaman su convenio, lo cual refleja una falta de empatía y un alejamiento de las necesidades de la ciudadanía.

Ante esta situación, las plataformas ciudadanas en defensa activa de la Sanidad Pública se ven obligadas a movilizarse una vez más para exigir un cambio profundo en la política de Osakidetza que garantice una sanidad Pública, digna y de calidad.

Así mismo, creemos que la dimisión o el cese de la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, por su nefasta gestión y perpetuar el deterioro continuo y permanente de Osakidetza, no es suficiente. Es necesario un cambio del sistema en el que tome parte la ciudadanía y que está participación se convierta en un factor imprescindible en la gestión de Osakidetza.

Gracias a todas las personas que han participado, gracias por haber llenado las calles Bilbo-Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz el pasado 22 de abril.

¡¡Seguiremos en la lucha!!